بیمه عمر چیست?آیا پولی که بعد از تورم از بیمه عمر می‌گیریم، صرف می‌کند؟