تجربیات سرکار خانم سلطانی از فایلهای هیپنوتراپی پنهان مغناطیس پول و ثروت و پیدا کردن شریک زندگی