سرمایه گذاری با پول کم با چه سرمایه‌ای باید وارد بورس شویم؟