چگونه گذشته خود را فراموش کنیم-کنار آمدن با مرگ، طلاق یا برهم خوردن رابطه‌