کارآفرین کیست و کارآفرینی چیست-مصاحبه با مهندس اصغرپور:مدیرعامل شرکت ساسوله