کاهش وزن به روش حرفه ای ها، بهترین روش برای لاغر شدن