​بالا بردن اعتماد به نفس در کودکان با این جملات بالا ببرید