ویدئو رایگان شماره (۳) : جلسه اول کارگاه آرامش در پرتو شکرگزاری