فایل صوتی هیپنوتراپی پنهان باز شدن چشم سوم – چاکرای آگنیا